Eşlik Eden Durumların KOAH’ın Seyrine Etkisi

Impact of comorbidities in course of COPD (Zafer Kartaloğlu)

KOAH’a Eşlik Eden Durumların Sınıflaması ve Epidemiyolojisi

Epidemiology and classification of comorbidities in COPD (Zafer Kartaloğlu)

KOAH’da Sistemik İnflamasyon ve Oksidatif Stres

Systemic inflammation and oxidative stress in COPD (İsmail Hanta)

KOAH ve Pulmoner Emboli

Pulmonary emboli and COPD (Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten)

KOAH ile Bronşektazi Birlikteliği

Bronchiectasis and COPD (Oğuzhan Okutan, Gülhan Ayhan)

Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizem Sendromu

Combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome (Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten)

Astım KOAH Ortak Sendromu (AKOS)

The asthma–COPD overlap syndrome (Levent Cem Mutlu)

KOAH ve Pulmoner Hipertansiyon

Pulmonary hypertension and COPD (Oğuzhan Okutan, Ersin Demirer)

KOAH ve Kalp Yetmezliği

Heart failure and COPD (Mehmet Uzun, Zafer Işılak)

KOAH’da Hipertansiyon ve Tedavisi

Hypertension and COPD (Murat Yalçın, Ejder Kardeşoğlu)

KOAH ve Koroner Arter Hastalığı

Coronary artery disease and COPD (Ömer Yiğiner, Mehmet Tezcan)

KOAH ve Anemi

Anemia and COPD (Ali Fidan)

KOAH ve Kanser

Lung cancer and COPD (Deniz Köksal)

KOAH ve Eşlik Eden Endokrin Hastalıklar

COPD and endocrine comorbidities (Seyid Ahmet Ay, Arif Yönem)

KOAH’da Obezite ve Kaşeksi

Obesity and cachexia in COPD (Atilla Uysal)

KOAH ve Kronik Renal Yetmezlik

Chronic renal failure and COPD (Önder Öztürk)

KOAH’da Gastroözofageal Reflü ve Peptik Ülser

Gastroesophageal reflux and peptic ulcer in COPD (Ebru Çakır Edis)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Sorunları

Sleep problems in COPD (Ahmet Ursavaş)

KOAH’da Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Sexual dysfunctions in chronic obstructive pulmonary disease (Onur Durmaz, Dilaver Taş)

KOAH’da Depresyon ve Anksiyete

Depression and anxiety in COPD (Sevda Şener Cömert)