Tag Count
Depresyon 9
Diabetes mellitus 7
ECLIPSE çalışması 4
Anksiyete 5
Akciğer kanseri 2
Akciğer Sağlığı çalışması 1
AKOS bkz. Astım KOAH ortak sendromu Akut faz proteinleri 1
Amfizem 14
Anemi 7
Anjiyotensin antagonistleri 2
ANTADIR çalışması 1
Antihipertansifler 2
Antikolinerjik ilaçlar 5
Antiplatelet ajanlar 2
ARCE çalışması 1
Astım KOAH ortak sendromu 2
Atak 3
Ateroskleroz 1
Azitromisin 1
Beta blokerler 4
C-reaktif protein 6
Cinsel fonksiyon bozuklukları 1
COMCOLD indeks 1
COTE indeks 2
CREDIT çalışması 1
Çevre kirliliği 1
Diüretikler 2
EOLO çalışması 1
FDE5 inhibitörleri 1
Fosfodiesteraz inhibitörleri 1
Gastroözofageal reflü 5
GOLD evrelemesi/rehberi 5
GINA rehberi 1
GOAL çalışması 1
Health ABC çalışması 1
Hipertansiyon 12
kombinasyon tedavisi 1
iskemik kalp hastalığı 7
Kafleksi 5
Kalp yetmezliği 6
Kalsiyum antagonistleri 1
Kaşeksi 3
KOAH ile bronflektazi birlikteliği 1
KOAH ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği 1
Epidemiyoloji 1
Sınıflama 1
KOAH seyrine etkisi 1
Kortikosteroidler 6
Kronik renal yetmezlik 2
Küresel Hastalık Yükü Verileri çalışması 1
LHS çalışması 1
Maligniteler 1
Metabolik sendrom 6
Mortalite 1
Mekanik ventilasyon 2
Nokturnal oksijen desatürasyonu 1
Nörohümoral aktivasyon 1
Obezite 7
belirteçleri 1
santral 1
Obstrüktif uyku apne sendromu 4
Oksidatif stress 2
göstergeleri 1
Osteoporoz 7
OPTIMIZE-HF çalışması 1
Panik atak/bozukluk 1
PatenT çalışması 1
Peptik ülser 2
PLATINO çalışması 1
Polisitemi 1
Proton pompa inhibitörleri 1
emboli 3
fibrozis 4
RAS blokerleri 1
Zorlu ekspirasyon volümü 1
Vazodilatörler 1
UPLIFT çalışması 1
Uyku sorunları 1
Uykuda solunum 1
TORCH çalışması 2
Tiroid hastalıkları 1
TEKHARF çalışması 1
Santral etkili antihipertansifler 1
SAPALDIA çalışması 1
Sigara 17
Sistemik enflamasyon 1
Sitokinler 1
Sürfaktan protein D 3
Statinler 5
SUMMIT çalışması 1
ACE inhibitörleri 3
Tag Count