Toplumdaki önemli sağlık sorunlarından birisi olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de önemi korumaktadır. Tütün ve benzeri maddeler ile diğer zararlı gazların solunması sonucu ortaya çıktığı kabul edilen kronik bir hastalık olan KOAH, sadece akciğerler ile sınırlı olmayıp tüm vücudu ve sistemleri de etkileyebilmektedir.

“Hastalık yoktur, hasta vardır” yaklaşımı ile KOAH hastalarına bakıldığında, bu hastalarda akciğer dışı pek çok patolojinin hastalığa eşlik ettiği görülmektedir. Bu durumda, multidisipliner bir yaklaşımla, hastaların tüm yakınma ve hastalıkları ile ilgilenmek gerekmektedir. KOAH, bir takım yeni hastalıkları doğurmakta, bu hastalıkların tanı ve tedavilerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, KOAH hastalarını tedavi ve takip edenlerin bu hastaların tüm sistem ve organlarındaki hastalıklarla da ilgili olmaları gereklidir.

Bu kitap, KOAH hastalarında, toplumda görülme oranından daha fazla oranda görülen ve KOAH’ın seyri ve tedavisini etkileyen “eşlik eden durumlar”ı bir araya getiren kaynak kitap olarak hazırlandı. Bu konular ile ilgili, başta göğüs hastalıkları uzman/akademisyenleri olmak üzere diğer branşların uzman ve akademisyenleri değerli bilgi ve deneyimlerini burada paylaştılar.

Bu kitabı, dijital platformda sizlere ulaşması için eğitime koşulsuz destek yaklaşımı ile e-kitap haline getiren LookUs Bilişim’e ve emeği geçenlere en derin teşekkürlerimizi sunarken, kitabımızın bilgiye ve aydınlanmaya ihtiyacı olanlara yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Zafer Kartaloğlu
Dr. Oğuzhan Okutan


Bölümler için tıklayınız.